FoU

FoU - Forskning och Utveckling

Automatiserade system för dygnstillsyn

Inom svensk slaktgrisverksamhet innebär den lagstadgade dygnstillsynen av grisarna och den dagliga tillförseln av strö i boxarna ett krav på att personalen måste arbeta helger, vilket utgör ca 30% av årets dagar. Förutom att det innebär en stor kostnad för det enskilda företaget är det samtidig en arbetsmiljöfråga som minskar attraktionskraften i yrket.

Idag sker tillförsel av strö i boxarna manuellt vilket är både tungt och avger mycket damm i luften som personalen andas in. Under helger består den dagliga tillsynen består, om inget oförutsett uppkommer, endast av ett besök per dygn i stallet.

Med hjälp av ny teknik och digitalisering kan båda dessa moment automatiseras. En kombination av automatiserat ströhanterings- och övervakningssystem för slaktgrisstallar minskar behovet av arbetsinsats i tunga, monotona bassysslor och tid frigörs för personalen till skötsel av djuren. Förutom att förbättrar djurvälfärden och öka yrkets attraktivitet innebär det att en kostnadskrävande del av primärproduktionen inom svensk livsmedelsproduktion kan rationaliseras, vilket stärker konkurrenskraften.

Boarps Gård AB ska, i samarbete med bl.a. Agroväst och Stalldata Sverige AB, gå in med en projektansökan till Jordbruksverkets innovationsstöd EIP-Agri inom landsbygdsprogrammet.