Verksamheten

Grisproduktion

Företagets huvudsakliga verksamhet är grisar och vi har verksamhet i Halland och Skåne. Produktionen är tredjepartscertifierad och ansluten till salmonellakontrollprogrammet i Sverige. Lundens Djurhälsa med veterinär Erik Lindahl är knuten till företaget och en djurskyddsdeklaration upprättas var 5:e vecka. Företagets grisproduktion under 2014 räckte till att tillgodose c:a 90.000 människors årskonsumtion av griskött och skapar c:a 130 arbetstillfällen inom hela produktionskedjan. Direkt i egen produktion sysselsätts 6 personer, utöver företagsledning och administration.