Verksamheten

Grisproduktion

Företagets huvudsakliga verksamhet är grisar och vi har verksamhet i Halland och Skåne. Produktionen är tredjepartscertifierad och ansluten till salmonellakontrollprogrammet i Sverige. Lundens Djurhälsa med veterinär Erik Lindahl är knuten till företaget och en djurskyddsdeklaration upprättas var 5:e vecka.

2020 års uppfödning av grisar räcker till Halmstad kommuns invånares konsumtion av griskött, ca 100 000 personer och skapar ca 130 arbetstillfällen inom hela produktionskedjan. Direkt i egen produktion sysselsätts 8 personer, utöver företagsledning och administration.