Grisproduktion

Lokalt producerat

Boarps Gård AB föder upp grisar på gårdar i Halland och Skåne. Vi utfodrar våra grisar med foder från det lokala foderföretaget Vallberga Lantmän, Laholm och med foderprodukter som drank från tillverkningen av Absolut vodka och vassle från ost- och ostkakstillverkning.

Grisarna slaktas på Scans slakteri i Kristianstad.

Goda skäl att välja svenskt griskött

  • Svenska grisar har knorr på svansen. Det är för att svenska grisar får röra sig fritt inomhus och har gott om utrymme att röra sig på.
  • Svenska grisar har särskilda mat- och sovplatser och de har halm eller annat strömedel att sysselsätta sig med och vila på.
  • Svenska grisar får utöva sina naturliga beteenden. Suggor som skall föda går fritt och har tillgång till halm och strö för att kunna bädda för sina smågrisar. Kultingarna får stanna hos sin mamma minst 4 veckor, ibland längre, för att dia.
  • Svenska grisar är fria från salmonella och MRSA och de får inte antibiotika i förebyggande syfte utan bara när de verkligen behöver. Friska grisar ger också friska människor.
  • Svenska grisar håller det svenska landskapet öppet och ger en levande landsbygd, eftersom de föds upp på mestadels svenskt foder.
  • Svenska grisar skyddas av en av världens strängaste djurskyddslagstiftningar.
  • Svenska grisar skapar arbete och välfärd i Sverige.