Medarbetare

Företagets viktigaste resurs

I den yttre verksamheten arbetar 6 personer med den dagliga skötseln och underhåll. Till det tillkommer även administrativa resurser på kontoret. Vi har kollektivavtal med SLA - Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. SLA är medlem i Svenskt Näringsliv.

Vi har regelbundna arbetsplatsträffar och ibland gör vi en resa tillsammans för att stärka den enskilda medarbetarens plats i gruppen.

Hjärndagen

I juli 2015 anordnades Hjärndagen av Matöppet i Eldsberga för att samla in pengar till forskning om Parkinson och stroke. Vi tog med våra medarbetare med respektive och sprang Hjärnloppet för att bidra och samtidigt få tillfälle att umgås.

 Hjärndagen 2015 - Eldsberga

 Aitik Gruva - Gällivare

Aitik Gruva

Våren 2011 åkte vi på en gemensam resa till Bolidens största gruva, dagbrottet Aitik i Gällivare. Under resan gavs tillfälle att stärka medarbetarnas plats i gruppen samtidigt som vi jobbade med att planera verksamhetsutvecklingen för de kommande 12 månaderna och även gå igenom hur det gångna året hade varit.

Lean finns med i hela företaget, i administrationen likväl som i produktionen.
Varje medarbetare är en viktig kugge i en väl fungerande verksamhet.