Om företaget

2001 - idag

Boarps Gård AB ägs och drivs sedan 2001 av Åsa och Per Karlsson.
Åsa är utbildad agronom med ekonomisk inriktning och är auktoriserad redovisningskonsult och har under flera år drivit egen redovisningsbyrå.
Per har arbetat som driftsansvarig på lantbruksföretag.

När Åsa och Per övertog Boarps Gård AB bestod verksamheten av mjölk, växtodling och gris. Under de kommande åren utökades grisproduktionen genom olika arrendeavtal.

Framställning av lutad vete startades för försäljning till lantbrukare liksom uthyrning av hästboxar.

Vid årsskiftet 2002-03 lades mjölkproduktionen ner. Orsaken var att driften var liten och hade krävt stora investeringar för att bli ekonomiskt bärkraftig, samtidigt som en golfbana var under uppbyggnad på betesmarkerna.

Under 2003 inleddes återvinning av verksamhetsavfall, framför allt lantbruksplast men även mot livsmedelsbutiker. Under en period hanterade företaget c:a 20% av landets lantbruksplast i norra Skåne, Halland och Kronoberg. Efter några år beslutades dock att fokusera mer på kärnverksamheten, grisar och foderhantering, återvinning så väl som växtodling avslutades.

Företaget jobbar sedan våren 2010 enligt Lean Produktion vilket gett stor insikt i hur det går att undvika tidsspill och vilka kostnader slöserier för med sig.

Gasell 2008 och 2014

Boarps Gård AB har som ett av få lantbruksföretag blivit utsett till Gasell av Dagens Industri. Och är troligtvis det enda lantbruksföretag inom grisnäringen som har fått utmärkelsen två gånger.

För att bli ett Gasellföretag måste följande kriterier uppfyllas:

- en omsättning som överstiger 10 Mkr
- minst tio anställda
- offentliggjort minst fyra årsredovisningar
- minst fördubblat sin omsättning, när det första och det senaste räkenskapsåret jämförs
- ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
- ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
- i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
- sunda finanser

Årets grisföretagare

2008 utsåg föreningen Sveriges Grisföretagare Åsa och Per till årets grisföretagare. Motiveringen löd:

”Med rötterna i framgångsrikt och ständigt växande grisföretagande har Åsa & Per Karlsson Boarps Gård AB, genom stort engagemang för ökad affärsmässighet inom grisföretagandet påverkat marknaden i sina grundvalar och visat på möjligheterna för en hel bransch”